پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Breathe Me از Sia

+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Bird Set Free از Sia

ليريك و ترجمه Bird Set Free در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Unstoppable از Sia

ليريك و ترجمه Unstoppble در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :

متن و ترجمه آهنگ Alive از Sia

ليريك و ترجمه Alive در ادامه مطلب...


ادامه مطلب...

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/17 ساعت: ۰۸ توسط:persian1 :