پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Unconditionally از Katy Perry

?Oh no, did I get too close oh
اوه، زيادي نزديك شدم؟…
?Oh, did I almost see what’s really on the inside
و تونستم توي واقعي رو ببينم؟…
All your insecurities
همه سستي هاي تو
All the dirty laundry
و همه لباس هاي كثيف تو
Never made me blink one time
هيچوقت توجه من رو به خودشون جلب نكردند
Unconditional, unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
I will love you unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
There is no fear now
ديگه هيچ ترسي وجود نداره
Let go and just be free
فراموش كن و فقط آزاد باش
I will love you unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
Come just as you are to me
پيش من خودت باش
Don’t need apologies
به عذر خواهي هيچ نيازي نيست
Know that you are unworthy
ميدونم كه غير از اين شايسته تو نيست
I’ll take your bad days with your good
هم روزهاي بد با تو بودن رو ميخوام و هم روزهاي خوبش رو
Walk through this storm I would
من از ميان اين طوفان رد ميشم
I’d do it all because I love you, I love you
اين كارها رو ميكنم چون دوستت دارم، دوستت دارم
Unconditional, unconditionally
بي چون وچرا
I will love you unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
There is no fear now
ديگه هيچ ترسي وجود نداره
Let go and just be free
فراموش كن و فقط آزاد باش
I will love you unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
So open up your heart and just let it begin
پس  قلبت رو باز كن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart, and just let it begin
قلبت رو باز كن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart, and just let it begin
قلبت رو باز كن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart
قلبت رو باز كن
Acceptance is the key to be
To be truly free
پذيرفتن كليد آزادي حقيقيه
?Will you do the same for me
تو هم همين كار رو براي من ميكني؟
Unconditional, unconditionally
بي چون وچرا
I will love you unconditionally
بي چون وچرا دوستت خواهم داشت
And there is no fear now
ديگه هيچ ترسي وجود نداره
Let go and just be free
فراموش كن و فقط آزاد باش
Cause I will love you unconditionally
چون بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
(Oh yeah)
آره
I will love you
دوستت خواهم داشت
(Unconditionally)
بي چون و چرا
I will love you
دوستت خواهم داشت
I will love you unconditionally
بي چون و چرا دوستت خواهم داشت
unconditionally
بي چون و چرا، بدون قيد و شرطادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Unconditionally، آهنگ جديد Katy Perry، ترجمه فارسي آهنگ Unconditionally، تفسير آهنگ Katy Perry،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۹:۳۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :