پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Unconditionally از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۹:۳۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Rise از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۰:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Firework از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۵:۲۸ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Hot N Cold از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۶:۲۴ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Teenage Dream از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۲:۳۰ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Birthday از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۵۳:۲۸ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Wide Awake از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۹:۳۵ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Who Am I Living For از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۳۵:۲۱ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Baby One More Time از Britney Spears

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۳:۱۱ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ عروس خوشگل ما چشمان آهو دارد

+ نوشته شده: ۲۶ تير ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۹:۳۷ توسط:پرشين 1 موضوع: