پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Bird Set Free از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۱:۱۲ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Unstoppable از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۷:۲۳ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Alive از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۴:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Dark Horse از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۵:۳۲ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Part Of Me از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۳:۲۹ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Unconditionally از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۹:۳۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Rise از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۰:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Firework از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۵:۲۸ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Hot N Cold از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۶:۲۴ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Teenage Dream از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۲:۳۰ توسط:پرشين 1 موضوع: