پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ What Lovers Do از Maroon 5


ليريك آهنگ What Lovers Do... از Maroon 5

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ What Lovers Do، ترجمه فارسي آهنگ What Lovers Do،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۷:۰۷ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Plastic Rose از Maroon 5


ليريك آهنگ Plastic Rose... از Maroon 5
 


ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Plastic Rose، ترجمه فارسي Plastic Rose،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۶:۰۷ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Call It What You Want از Taylor Swift

+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۳:۵۵ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Santa’s Coming For Us از سيا

+ نوشته شده: ۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۵:۴۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Wolves از سلنا گومز

+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۰۰:۰۰ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ عجب كيو كيويي تو سپيده جانم

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۲۵:۳۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ تركي بو نه بلا دوشدوم نه حالا

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۰۷:۴۵ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ تركي امان امان اي امان بو قيزلارين الينن

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۰۱:۴۱ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ اورك گوزل از فردين ژاله چين

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۷:۰۳ توسط:پرشين 1 موضوع:

دانلود آهنگ تركي بيزه گل از فردين ژاله چين

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۴:۰۹ توسط:پرشين 1 موضوع: