پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Burning از Sam Smith


ليريك آهنگ Burning... از Sam Smith

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Burning، ترجمه فارسي آهنگ Burning،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۷:۳۳ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Say It First از Sam Smith


ليريك آهنگ Say It First... از Sam Smith

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Say It First، ترجمه فارسي آهنگ Say It First،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۳:۳۱ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Too Good at Goodbyes از Sam Smith


ليريك آهنگ Too Good at Goodbyes... از Sam Smith

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
، معني آهنگ Too Good at Goodbyes، ترجمه فارسي آهنگ Too Good at Goodbyes،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۹:۰۵ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Best 4 You از Maroon 5


ليريك آهنگ Best 4 You... از Maroon 5

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Best 4 You، ترجمه فارسي آهنگ Best 4 You،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۵:۱۴ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Lips On You از Maroon 5


ليريك آهنگ Lips On You... از Maroon 5
 

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Lips On You، ترجمه فارسي آهنگ Lips On You،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۵:۴۷ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ What Lovers Do از Maroon 5


ليريك آهنگ What Lovers Do... از Maroon 5

[Persian1.Iiranblag.com]ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ What Lovers Do، ترجمه فارسي آهنگ What Lovers Do،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۷:۰۷ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Plastic Rose از Maroon 5


ليريك آهنگ Plastic Rose... از Maroon 5
 


ادامه مطلب...

برچسب:
معني آهنگ Plastic Rose، ترجمه فارسي Plastic Rose،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۶:۰۷ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Call It What You Want از Taylor Swift

+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۳:۵۵ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Santa’s Coming For Us از سيا

+ نوشته شده: ۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۵:۴۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Wolves از سلنا گومز

+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۰۰:۰۰ توسط:پرشين 1 موضوع: