پرشين 1

متن و ترجمه آهنگ Bird Set Free از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۱:۱۲ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Unstoppable از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۷:۲۳ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Alive از Sia

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۴:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Dark Horse از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۵:۳۲ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Part Of Me از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۳:۲۹ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Unconditionally از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۹:۳۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Rise از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۰:۰۶ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Firework از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۵:۲۸ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Hot N Cold از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۶:۲۴ توسط:پرشين 1 موضوع:

متن و ترجمه آهنگ Teenage Dream از Katy Perry

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۲:۳۰ توسط:پرشين 1 موضوع: